Skip to main content
  • Home
  • Lobbydossiers

Lobbydossiers

Lobbydossier

Mobiliteitsbudget

Om de keuze in vervoersmodi voor de werknemer te vergroten, werden deze legislatuur de mobiliteitsvergoeding (cash for car) en het mobiliteitsbudget ingevoerd.

Nieuw model van kinderbijslag
Lobbydossier

Nieuw model kinderbijslag

Kinderbijslag kende voorheen ruim 700 categorieën, met criteria van rang en leeftijd los van de werkelijke opvoedingskost.

Ruimtelijke ordeningsplannen
Lobbydossier

Ruimtelijke ordening

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997.

Handelsverdragen
Lobbydossier

Snelle implementatie handelsverdragen

Internationale handel is ontzettend belangrijk voor Vlaanderen. Een snelle implementatie van handelsverdragen is cruciaal om nieuwe opportuniteiten te bieden aan onze bedrijven. 

starterslonen
Lobbydossier

Starterslonen

De werkloosheid onder de jongeren is weliswaar dalend, maar ligt nog steeds op een veel te hoog peil.

Talent
Lobbydossier

Talent

Om Vlaanderen welvarend en competitief te houden, is de aanwezigheid en ontwikkeling van talent essentieel, als onze enige en echte grondstof.

Taxshift
Lobbydossier

Taxshift

Het doel van de regering met de taxshift is het creëren van een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem en een verbetering van de concurrentiekracht van de ondernemingen.

Omgevingsvergunning
Lobbydossier

Vergunningen: omgevingsvergunning

Met de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet ging een aloude wens van Voka in vervulling. Het is dan ook een mijlpaal ons vergunningsstelsel.

Vliegwet
Lobbydossier

Vliegwet

Met zo'n 239.000 vliegbewegingen en ruim 23,4 miljoen passagiers, is Brussels Airport op een oppervlakte van circa 1.245 hectare de grootste luchthaven van België.

Water
Lobbydossier

Water

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat alle lidstaten tegen ten laatste 2027 een goede toestand van het watersysteem moeten bereiken.

Werkbaar werk
Lobbydossier

Werkbaar werk

Binnen de SERV, het sociaal overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, wordt elke drie jaar een meting van de werkbaarheid gemaakt bij een breed panel van Vlamingen.

Burn-out
Lobbydossier

Ziekteverzuim & burnout

De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid exploderen. Met een verdubbeling elke 10 jaar is het budget intussen al hoger dan het budget voor werkloosheid.

Lobbydossier

Zomerakkoord '18 - Klimaatplan

Voorafgaand aan het Vlaamse Zomerakkoord, kregen we vanuit de EU een bijzonder ambitieuze doelstelling opgelegd op het vlak van non-ETS emissiereducties, namelijk -35% tegen 2030 t.o.v.

ING
SD Worx